Kvinnen løfter gledesstrålende sine hender etter å ha blitt helbredet for lammelse på hele høyre side, som hun hadde i tre år.

Mamman med babyen som ble helbredet fra en synlig svulst , som hadde medført hjerneskade og blindhet. Svulsten forsvant og babyen kunne se etter forbønn.

Evangelist Asbjørn Skjortnes fra Oslo Kristne Senter besøkte to menigheter i Latvia 24-26 august 2007. Leonids Filimonovs er pastor for begge disse menighetene som ligger i henholdsvis Jurmala og Kalnciems.

Kjell Lie som nå er hjemme hos Herren, var Asbjørns svoger. Kjell har gjort et fantastisk arbeid i Latvia. Han har gjentatte ganger reist med nødhjelp til Latvia og spesielt til Kalnciems helt siden høsten 1995. Særlig i 1997 var det en alvorlig kuldeperiode hvor 26 personer frøs i hjel i sine leiligheter i Kalnciems. Da ble Kjells nødhjelpssendinger til enorm betydning og hjelp for de ca 3000 menneskene i byen som fikk ulltepper og klær. Ordføreren i byen var selv til stede og tok i mot hjelpesendingene som kom i rette tid.

Dette har ført til en enorm takknemlighet og kjærlighet til Kjell som ble vår døråpner for møtene i disse to menighetene.

30 mennesker frelst og mange helbredet

Det var stor forventning til møtene og syke hadde kommet tilreisende fra store deler av landet. Asbjørn forkynte Guds nådes evangelium og bad for de syke.

30 personer tok imot Jesus i løpet av denne helgen og et stort antall vitnet om helbredelser fra en rekke plager. Vi kan nevne noe av det som skjedde. Pastorens rygg ble helbredet og også mange andre med ryggsmerter ble helbredet. Ben vokste ut, en dame fikk hørselen tilbake, flere ble helbredet fra hodesmerter og migrene. En eldre mann ble helbredet i både rygg og ben, alle smertene forsvant. En dame danset rundt etter at hun ble helbredet fra store ryggplager og smerter.

Sterke helbredelser

Spesielt vil vi nevne en dame som hadde vært lam på høyre side i 3 år etter en hjerneblødning. Hun ble momentant helbredet ved forbønn.( Se bildet øverst)

For den som blir helbredet er det jo like stort uansett hvilken plage man har hatt,

Hjerneskadet baby helbredet

Likevel var nok det miraklet som beveget oss mest en baby som var hjerneskadet med en synlig svulst på hodet og øyne som var forvrengt slik at man bare så det hvite. Svulsten forsvant ved forbønn og babyens øyne kom på plass slik at han kunne se. Dette ble et beveget øyeblikk hvor foreldrene gråt av glede. All ære til Herren! ( Se bildet ovenfor)