Asbjørn og Gunlaug Skjortnes besøkte for andre gang denne høsten tre menigheter i Latvia. Leonid og Galina Filimonov er pastor par for disse menighetene som ligger i henholdsvis Jurmala, Kalnciems og Riga.

I løpet av disse to helgene, har over 70 personer blitt frelst og veldig mange har vitnet om helbredelser.

Et team reiste ned en uke i forveien og forberedte møtene. I sammen med menighetens egne folk evangeliserte de og gjorde møtene kjent. Fruktene av dette arbeidet var at mange ikke troende og syke kom til møtene. Her fikk de høre en frimodig forkynnelse av Gunlaug og Asbjørn Skjortnes. Dette resulterte i at mange ble frelst og helbredet.

Vitnesbyrd om helbredelser.

Mange har vitnet om helbredelser i løpet av disse møtene. Spesielt mange vitnet om helbredelse fra smerter i rygg, hode og nakke. På det første møtet ble tolken selv helbredet fra store smerter i nakken. Korte ben vokste ut.

Flere vitnet om legedom fra dårlig syn. En eldre kvinne som bare kunne skimte lys på grunn av grønn stær, ble fullstendig helbredet. Hun jublet over å kunne se klart!

En eldre mann med store skjelvinger på grunn av Parkinsons sykdom opplevde at skjelvingen stoppet etter forbønn. I ettertid har vi fått bekreftet at skjelvingen er borte og at han fortsatt er legt!

Daniel på 10 år fikk hørselen tilbake. Her viser han frem sine høreapperater som han ikke trenger lenger.

Flere døve vitnet om at hørselen kom tilbake. Spesielt vil vi nevne Daniel på 10 år, som etter forbønn fikk momentant hørselen tilbake. Han viste med glede frem høreapparatene til fotografen. Neste dag kom han på møtet gledesstrålende uten høreapparatene og bekreftet at han hørte godt.

Før juls fest i Kalnciems

Kalnciems er en by med mye sosial nød og fattigdom, På siste møtet i menigheten arrangerte vi en før juls fest. Det var bespisning, godteri og gaver til barna. Dette var veldig populært og folk var begeistret. VI ønsket ved dette arrangementet å formidle Guds hjerte, at Gud er en kjærlig, god og sjenerøs Gud.

Vi har store forventninger til Herren og ser for oss en stor innhøstning i Europa.