Jesus sa: Markus 16:15-18:Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder.

De skal tale med tunger. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.»

På Jesu befaling arrangerte vi møter i menigheter og en kampanje i India for å nå de u nådde med evangeliet.

India er et meget folkerikt land på ca. 1014 millioner mennesker. Herav er 80 % hinduer; 14 % tilhører Islam og bare 2 % er kristne. Av disse igjen er det enda færre, som er ånds fylte kristne.

Møtene og kampanjen ble arrangert i samarbeid med pastor C. P. Thomas, som har vært i tjenesten i over 30 år. Han har i gjennom tidene arrangert kampanjer for både T. L. Osborn, Morris Cerullo og John Osteen. Han har et stort hjerte for å nå de u nådde med evangeliet.

C. P. Thomas reiser nå hovedsakelig ut til hinduene og arrangerer møtekampanjer i blant dem, med den hensikt å starte menigheter. Og resultatene har vært forbløffende. Veldig mange hinduer har blitt frelst og han har grunnlagt over 200 menigheter.

Møter i Cochin og omegn.

De første møtene arrangerte vi i menigheter i Cochin og omegn. Dette er det samme området, som apostelen Thomas kom til ca. 52 e.kr. og grunnla de første menighetene i India.

I disse menighetene underviste jeg de troende om å nå de u nådde med evangeliet og plante menigheter. Bad også for syke og det skjedde veldig mange helbredelser. For å nevne noen av miraklene; Det var en mann med lam hånd, som var skadet etter bilulykke, han ble momentant helbredet og løftet sin arm helt normalt. En annen mann var paralysert i hele høyre side og gikk helt skjevt, han ble momentant helbredet og rettet seg opp!

Kampanje i Anai Mudi.

Deretter dro vi østover fra Cochin, flere timers kjøring med jeep høyt opp i fjellene. Vi hadde kampanjen i Anai Mudi, som betyr Elefant Fjellet ca 9000 fot over havet for å nå de u nådde hinduene med evangeliet. Det første møtet i denne kampanjen forkynte jeg fra Heb.13.8. Budskapet var: « The miracle Christ.» Det var viktig at det skjedde mirakler allerede på det første møtet; som kunne overbevise hinduene om at Jesus lever. Og under massebønn for de syke, begynte demonene å manifestere seg. Folk ble slått i bakken og demonene for ut. Vitnesbyrdene fortalte at skjeve rygger hadde rettet seg opp; svulster forsvant og mange med smerter i kroppen ble helbredet.

En fire år gammel jente helbredet fra polio. Etter forbønn går hun sine første steg i sammen med sin mor, fullstendig helbredet.(Se bildene)

Men det største miraklet denne kvelden, var nok en 4 år gammel jente som fikk polio når hun var 1 år gammel og var fullstendig lam. Hun ble momentant helbredet. Og det var ikke mange tørre øyne, da hun gikk sine første steg på plattformen fullstendig helbredet.

I det andre møtet prekte jeg om «The drama on the house top».i fra Mark 2:1-12.Om den lamme mannen som kom gjennom taket og ble helbredet.

Bad masse bønn for syke; mange vitnet om helbredelse. Blinde fikk sitt syn igjen og mange vitnet om smerter og plager som forsvant.

Forventningen vokste i møtene og flere mennesker kom til møtene.

I det siste møtet forkynte jeg et rent frelses budskap: « How to bee saved». Fra Matt.1:21.

Det hadde allerede skjedd så mange helbredelser i de første møtene, at hinduene begynte å bli overbevist. Da jeg tok frelses innbydelsen løftet alle sine hender for å gi til kjenne at de ville ta imot Jesus.

Bad for syke og det ble en fantastisk demonstrasjon av Guds kraft. Blinde så; døve hørte; bevegelses hemmede ble helbredet; smerte i rygg, nakke og ben forsvant. Det var så mange vitnesbyrd om helbredelse at det blir vanskelig å få med alle. Det var helt fantastisk!

Gud skal ha all ære!

Ny menighet i Anai Mudi.

Jeg har siden hatt kontakt med C.P.Thomas og de har allerede arrangert dåp for alle hinduene som ble frelst. Og de starter opp en ny menighet i dette området. Evangeliets lys har kommet til Anai Mudi!

Mange syke som ble bedt for i India, vitnet om helbredelser