Asbjørn og Gunlaug Skjortnes besøkte Latvia 23.-26. juli 2009. De besøkte menigheter i Riga, Ventspils, Kalnciems og Jurmala. Mange har blitt frelst og flere vitnet om sterke helbredelser i møtene.

Asbjørn var også invitert av Biskop Janis Ozolenkevich til å forkynne på en bønn og enhetsdag i Jelgava for alle de kristne i Latvia. Dit kom det ledere fra alle kirkesamfunn. Og det var fantastisk å kjenne den enhet som var blant lutheranere, katolikker, baptister og pinse karismatiske kristne. Asbjørn forkynte om Jesu fullbrakte verk på korset, at Herren er den samme og om viktigheten av å stå sammen for å nå de u nådde med evangeliet.

Det er en stor økonomisk krise i Latvia. Lønningene og også utbetalinger av trygd og ytelser har blitt kraftig redusert og dette har rammet mange. I denne nødstiden har mange kristne begynt å be og søke Gud og forvente en stor innhøstningstid.

Asbjørn reiser tilbake igjen og skal ha tre kampanjer i Latvia i løpet av høsten 2009. Latvia skal bli frelst!

Asbjørn Skjortnes forkynte Guds ord på en bønn og markeringdag for kristen enhet og vekkelse i Jelgava, Latvia.