Pastor Andreij Zalucki, Bauska. Evangelist Asbjørn Skjortnes og Pastor Leonid Filimonov fra Jurmala. (Bildet)

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte for tredje gang i høst Latvia 3-5 desember 2009. Denne gangen besøkte han menigheter i Bauska, Dobele, Jurmala , Kalnciems og Riga .

Også denne gangen var møtene planlagt i samarbeid med lokale pastorer og menigheter. I løpet av denne høsten har over 100 mennesker blitt frelst og lagt til de lokale menighetene. Og veldig mange har vitnet om helbredelser.

Flere døve har vitnet om at de har fått hørselen tilbake etter forbønn også mange mennesker med smerter i nakke, rygg og ben har blitt helbredet. De har vært vitne til at ben som har vært for korte har vokst ut og også bevegelseshemmede har blitt helbredet.

Jente helbredet for lammelse i nakken

Jenta har akkurat vitnet om helbredelse fra lammelse i nakken. ( Bildet )

Et av de mange miraklene som berørte oss mest, var en jente som var lam i sin nakke, slik at hodet hang til ene siden. Hodet lå på skakke og hun klarte ikke å bevege det. Etter forbønn forsvant lammelsen og hun kunne bevege nakken helt fritt. Og det var rørende å høre henne med tårer i øynene vitne om hvordan Jesus hadde helbredet henne (se bilde).

Det er med stor forventning vi planlegger møter på nyåret. Vi skal fortsette med regelmessige møter i Latvia. I tillegg vil vi besøke Frankrike og Tyskland i samarbeid med lokale pastorer og menigheter.

Høsten er virkelig stor og moden i Europa

Jesus sier i Matteus 9: 37-38:” …Høsten er sannelig stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens Herre om å drive ut arbeidere til Sin høst.”

Nå trenger vi å bruke alle våre ressurser og midler til å nå de u nådde i Europa med evangeliet. Europa trenger å få høre de gode nyheter, evangeliet om Jesus Kristus vår frelser!