Asbjørn og Gunlaug Skjortnes

Stor hunger etter Jesus i Europa

– I en visjon viste Jesus meg at den store innhøstningen i Europa snart vil komme. Mange skal bli frelst og helbredet. Det er viktig at Norge som misjonsland engasjerer seg, for Europa hungrer etter Jesus, sier Asbjørn Skjortnes. Det er 30 år siden han fikk kallet fra Jesus om å bli evangelist.

Asbjørn Skjortnes er født og oppvokst på Langevåg på Sunnmøre.

– Før jeg ble en kristen, levde jeg som en ”vanlig” ungdom. Jeg ble en kristen i 1976. I 1978/79 gikk jeg på Bibelskolen i Sarons Dal, begynner 51-åringen. Det var der han fikk kallet om å bli evangelist. Aril Edvardsens visjoner om å nå unådde med evangeliet om Jesus, skulle bli drivkraften i Skjortnes sin tjeneste. Som ung 20-åring startet han rundt 1980 å reise rundt i hele Norge som evangelist. Helbredelsesmøtene og miraklene førte til store presseoppslag i aviser og ukeblader.

Jesus til en lidende verden

Jesus sa i Misjonsbefalingen at vi skal gå ut i all verden med evangeliet. Skjortnes kjente at det var det som var hans kalle: å forkynne for verdens unådde. En dør åpnet seg til Russland på slutten av 1980-tallet med Mikhail Gorbatsjovs glasnost (”åpenhet”). Den nye åpenheten var en direkte årsak til at Sovjetunionen ble oppløst i 1991, og evangeliet kunne forkynnes for mennesker som tidligere ikke hadde fått lov å tro.

– Jeg begynte å reise i Russland. Hadde møtekampanjer og opplevde store vekkelser der, sier Skjortnes. Snart satte han kurs for Latvia, Ukraina, Litauen, India og Grønnland. ”Follow Jesus Ministries” kaller han den evangeliske tjenesten som han og kona Gunlaug Skjortnes driver. Undertittelen ”Ministring salvation, healing and deliverance to a hurting world” er kjernen i hele deres tjeneste.

– Vår visjon er at vi vil følge Jesus ved å formidle Guds barmhjertighet til frelse, helbredelse og utfrielse til en lidende og unådd verden, sier han.

Store undre i India

På Jesu befaling reiste Asbjørn Skjortnes til India og opplevde miraklene da mange ble frelst og helbredet under møtekampanjene.

– India er et meget folkerikt land på rundt 1.014 millioner mennesker, hvorav 80 prosent er hinduer, 14 prosent tilhører islam og bare to prosent er kristne. Av disse er det enda færre som er åndsfylte kristne, orienterer han. Møtene og kampanjene har blitt arrangert i samarbeid med pastor C.P.Thomas, som har vært i tjenesten i over 30 år og har et stort hjerte for å nå de unådde med evangeliet.

– Thomas reiser hovedsakelig ut til hinduer og arrangerer møtekampanjer med forbløffende resultater. Veldig mange hinduer har blitt frelst, og han har grunnlagt over 200 menigheter, forteller Skjortnes. De første møtene ble arrangert i menigheter i Cochin og omegn.

– Dette er det samme området som apostelen Thomas kom til rundt år 52 e. Kr da de første menighetene ble grunnlagt i India. I disse menighetene underviste jeg de troende om å nå de unådde med evangeliet og plante nye menigheter. Vi ba også for syke og det skjedde veldig mange helbredelser, forteller Skjortnes.

Helbredelser og demonutdrivelser

Han minnes særlig en mann som hadde en lam hånd etter en bilulykke.

– Han løftet armen helt normalt og var momentant helbredet. En som annen mann var lam i hele høyre side og gikk skjevt, kunne rette seg opp og var helt frisk, sier Asbjørn Skjortnes og forteller at de deretter reiste østover og høyt opp i fjellene, og hadde kampanjer i Anai Mudi (”Elefantfjellet”) hos de unådde hinduene. Han forkynte om mirakler i Kristus, så hinduene med egne øyne kunne se at Jesus lever.

– Under massebønnen for de syke begynte demonene å manifestere seg. Folk ble slått i bakken, og demonene for ut. Vitnesbyrdene fortalte at. Blinde så, døve hørte, skjeve rygger hadde rettet seg opp, svulster forsvant og mange med smerter i kroppen ble helbredet, forteller Asbjørn Skjortnes.

Hinduer tok imot Jesus

En fire år gammel jente der fikk polio da hun var ett år gammel og hadde blitt fullstendig lam.

– Hun ble momentant helbredet. Og det var ikke mange tørre øyne da hun gikk sine første skritt på plattformen og var fullstendig helbredet. Vi ba for syke, og det ble en fantastisk manifestasjon av Guds kraft. Blinde så, døve hørte, bevegelseshemmede ble helbredet og smerter i rygg, nakke og ben forsvant, sier Skjortnes. Allerede på de første møtene skjedde det så mange helbredelser at hinduene var overbevist. Da de ble innbudt til frelse, løftet alle sine hender for å tilkjennegi at de ville ta imot Jesus.

Store mirakler i Latvia

Nå er det Latvia som ligger ekteparet Gunlaug og Asbjørn Skjortnes på hjertet. Nylig besøkte de tre menigheter der.

– Vi hadde stor respons på møtene og opplevde sterke helbredelser. Mange ble frelst, mellom 70 og 80 tok imot Jesus, sier Skjortnes.

– Mange vitnet om at de hadde blitt fri fra smerter i rygg, hode og nakke. Under det første møtet ble tolken helbredet fra store smerter i nakken. Korte ben vokste ut. Flere døve vitnet om at hørselen kom tilbake. En eldre mann med store skjelvinger på grunn av parkinsons sykdom, opplevde at skjelvingene stanset etter forbønnen, sier Skjortnes. Særlig vil han fortelle om ti år gamle Daniel som momentant fikk hørselen tilbake da han ble bedt for. Høreapparatet kunne han legge vekk. Han glemmer heller ikke en kvinne som ble båret inn på møtet i Kalnciems. Hun var lammet i begge bena.

– Etter forbønn, ble hun helbredet og kunne gå uten hjelp, deretter tok hun imot Jesus som sin personlige frelser. En middelaldrende mann, som hadde sterkt nedsatt syn, vitnet om at han kunne se klart etter forbønn. En dame, med smerter i hoften etter en skade, opplevde fullstendig helbredelse og gikk normalt uten smerter etter forbønn, forteller han.

– Europa skal bli frelst!

Gunlaug og Asbjørn Skjortnes er sammen om møtekampanjene. Den første kampanjen var fra 6. – 8. november, den neste fra 4. – 6.desember, 2009..

– Begge kampanjene var i samarbeid med pastor Leonid Filimonov og andre lokale menigheter, sier Skjortnes. De er fullstendig avhengig av økonomisk støtte for å reise ut med evangeliet. – Vår frivillige givere er partnere og misjonsvenner med hjerte for å nå mennesker med Jesu Kristi ord. Det er ingen tvil om at det er stor hunger etter Jesus i Europa, sier Asbjørn Skjortnes. Hans visjon er at Europa skal få høre evangeliet.

– Og nå har Gud åpnet dører i Tyskland og Frankrike. Jeg har fått invitasjoner fra lokale menigheter og pastorer som legger opp møtene, sier han.

Av Eli Bondlid fra avisen Norge idag.