Asbjørn Skjortnes i sammen med pastorene som arrangerte fellesmøtet i Liepaya, Latvia.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte igjen Latvia 26-28 februar 2010. Han besøkte menigheter i Kalnciems, Jurmala og Liepaya. I alle møtene ble mennesker frelst og helbredet. Hovedfokuset i forkynnelsen var Jesu fullbrakte verk på korset.

Det var med stor forventning til Herren at det ble arrangert et fellesmøte i Liepaya. Tre pinse- karismatiske menigheter hadde gått sammen om å arrangere et fellesmøte i byen for å nå ikke kristne. De hadde gjort et grundig forarbeid og invitert mange til møtet. Responsen lot ikke vente på seg, på frelsesinnbydelsen strømmet mennesker frem til forbønn.

Pastorene (Se bildet over) kunne fortelle at de ikke hadde sett så mange mennesker bli frelst i ett møte på mange år. Flere vitnet også om sterke helbredelser.

En kvinne kom til møtet med krykker, hun var dårlig til bens med store smerter. Hun gikk ut av møtet uten krykkene etter forbønn. Da noen prøvde å gi henne tilbake krykkene, nektet hun å ta dem med seg igjen. En annen kvinne ble helbredet for en lam arm. Hun klarte å løfte armen etter forbønn. Veldig mange vitnet også om helbredelse fra rygg og nakke smerter. All ære til Jesus!Gledesstrålende har kvinnen her akkurat vitnet om hvordan Jesus frelste og helbredet henne.

Katolsk kvinne frelst og helbredet i Jurmala.

På møtet i menigheten i Jurmala ble en katolsk kvinne hjulpet inn på møtet. Hun hadde hatt leddgikt med store smerter i kroppen i over to år. Etter forbønn forsvant alle smertene og hun kunne gå helt normalt. Deretter tok den lykkelige kvinnen imot Jesus som sin frelser (Se bildet over).

Asbjørn Skjortnes fortsetter å reise til Latvia en helg i måneden. I april måned reiser han til Tyskland og Frankrike for å ha møter sammen med lokale pastorer og menigheter. Til høsten blir det også møter i Ukraina. Be om en fortsatt stor innhøstning i Europa, slik at menighetene kan vokse.