Blog Image

Reportasjer fra våre misjonsreiser

Guds nådes evangelium når stadig flere mennesker i Latvia!

Reportasjer utland Posted on Fri, November 20, 2009 08:39

”For alt dette skjer for deres skyld, får at nåden, når den ved stadig flere har spredt seg utover, kan føre til takk i rikelig mål, til Guds ære” (2. Kor.4:15).

Paulus sier at når menneske opplever nåden, sprer den seg til stadig flere. Og det fører til takk i rikelig mål til Guds ære. Det er det som har skjedd i Latvia. Guds nådes evangelium når stadig flere mennesker. Under kampanjen vi hadde i Latvia i byene Jurmala og Kalnciems, så vi veldig mange mennesker frelst og helbredet. Også denne gangen samarbeidet vi med lokale menigheter og pastor Leonid Filimonov.

Mange ble frelst

Det er fantastisk å se den respons evangeliet får blant ufrelste mennesker. I hvert møte var det mange som gav til kjenne at de ville ta imot Jesus, som sin frelser. Flere opplevde også at de ble først helbredet og deretter frelst.

Flere døve fikk hørselen igjen.

Flere døve vitnet om at de kunne høre godt etter forbønn. Jeg vil spesielt nevne en eldre kvinne, som hadde vært døv i mange år. Kvinnen vitnet gledesstrålende om at hun kunne høre helt tydelig etter forbønn (se bildene).

Asbjørn Skjortnes ber for en døv kvinne under møtekampanjen i Latvia.

Kvinnen stråler av glede etter at hun har vitnet om at hun nå kan høre perfekt etter forbønn.

En annen kvinne vitnet om at hun ble kvitt alle smertene i sine ben, slik at hun klarte å gå helt normalt etter forbønn.Videre vitnet en mann begeistret om at alle smertene i nakken, skulderen og hånda ble borte etter forbønn (se bildet).

Her ser vi mannen vitne gledesstrålende om at alle smerter i skulder og hånd er borte. Etter mange år med lidelser, løfter hånden i været fullstendig helbredet. (Pastor Leonid Filimonov i forgrunnen på bildet.)

En stor mengde av mennesker med ryggproblemer og noen hadde også et ben, som var kortere enn det andre, vitnet om at bena hadde vokst ut og smertene var borte.

Latvia er virkelig åpent for evangeliet! Vi er veldig takknemlige for hva Herren gjør, Han skal ha all ære!

På nyåret planlegger vi flere kampanjer i Latvia og også kampanjer i Frankrike. Takk Gud for at vi får presentere Hans vidunderlige evangelium for de unådde! Vi ber og tror Gud for en stor innhøstning i Europa før Jesus kommer tilbake.

Vennlig hilsen

I tjenesten for Kristus til de unådde

Gunlaug og Asbjørn SkjortnesStor respons for Guds nådes evangelium i Latvia. Mange frelst og helbredet!

Reportasjer utland Posted on Tue, November 10, 2009 08:43

Asbjørn Skjortnes forkynte frimodig Guds nådes evangelium i Latvia.

Det var mange sterke inntrykk fra denne kampanjen, som var i Jurmala og Kalnciems.

Pastor Leonid Filimonovs arrangerte møtene og hans menigheter følger opp alle de som har blitt frelst.

Vitnesbyrdene var mange av mennesker som ble både frelst og helbredet. Noe av det sterkeste jeg sitter igjen med, var vitnesbyrdet til en ateist, som kom inn på møtet i Jurmala. Mannen hadde aldri vært på et kristent møte før. Først ble han helbredet fra store smerter i ben og rygg, som han hadde hatt i mange år. Det ble han så overrasket og glad for, at han gav sitt hjerte til Jesus og ble frelst. Hans øyne strålte opp når han også vitnet om at Jesus hadde gitt ham fred i hjerte og sinn.

Mange syke ble bedt for under møtekampanjen i Latvia.

En kvinne ble båret inn på møtet i Kalnciems.

Jeg glemmer heller ikke en eldre kvinne som ble båret inn på møtet i Kalnciems, hun var lammet i begge bena. Etter forbønn, ble hun helbredet og kunne gå uten hjelp, deretter tok hun imot Jesus som sin personlige frelser.

En middelaldrende mann, som hadde sterkt nedsatt syn, vitnet om at han kunne se klart etter forbønn

En dame, med smerter i hoften etter en skade, opplevde fullstendig helbredelse og gikk normalt uten smerter etter forbønn.

Mange vitnet også om helbredelse fra nakkesmerter, ryggplager og flere opplevde at deres ben vokste ut. Gud stadfestet virkelig sitt nådes evangelium med tegn og under!

Som tidligere nevnt, reiser Asbjørn tilbake igjen og skal ha to kampanjer til i Latvia i løpet av høsten 2009.

Den første kampanjen er nå fra 6-8 november, den neste er fra 4-6 desember. Begge kampanjene er i samarbeid med pastor Leonid Filimonov og andre lokale menigheter. Din gave vil gå til disse kampanjene. Det koster en del både med leie av et større lokale i byen, samt annonsering og oppfølgings materiale. Dette er direkte investering i sjelers frelse!

Takk for din støtte og be sammen med oss om at evangeliet fortsatt når ut til de unådde slik at mange mennesker kan bli frelst. Europa skal bli frelst!

Vennlig hilsen

I tjenesten for Kristus til de unådde

Gunlaug og Asbjørn SkjortnesBønn for enhet og vekkelse i Latvia!

Reportasjer utland Posted on Tue, July 28, 2009 11:47

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes besøkte Latvia 23.-26. juli 2009. De besøkte menigheter i Riga, Ventspils, Kalnciems og Jurmala. Mange har blitt frelst og flere vitnet om sterke helbredelser i møtene.

Asbjørn var også invitert av Biskop Janis Ozolenkevich til å forkynne på en bønn og enhetsdag i Jelgava for alle de kristne i Latvia. Dit kom det ledere fra alle kirkesamfunn. Og det var fantastisk å kjenne den enhet som var blant lutheranere, katolikker, baptister og pinse karismatiske kristne. Asbjørn forkynte om Jesu fullbrakte verk på korset, at Herren er den samme og om viktigheten av å stå sammen for å nå de u nådde med evangeliet.

Det er en stor økonomisk krise i Latvia. Lønningene og også utbetalinger av trygd og ytelser har blitt kraftig redusert og dette har rammet mange. I denne nødstiden har mange kristne begynt å be og søke Gud og forvente en stor innhøstningstid.

Asbjørn reiser tilbake igjen og skal ha tre kampanjer i Latvia i løpet av høsten 2009. Latvia skal bli frelst!

Asbjørn Skjortnes forkynte Guds ord på en bønn og markeringdag for kristen enhet og vekkelse i Jelgava, Latvia.Mange tok imot Jesus som sin frelser i Anai Mudi, India

Reportasjer utland Posted on Mon, March 23, 2009 09:42

Jesus sa: Markus 16:15-18:Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder.

De skal tale med tunger. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.»

På Jesu befaling arrangerte vi møter i menigheter og en kampanje i India for å nå de u nådde med evangeliet.

India er et meget folkerikt land på ca. 1014 millioner mennesker. Herav er 80 % hinduer; 14 % tilhører Islam og bare 2 % er kristne. Av disse igjen er det enda færre, som er ånds fylte kristne.

Møtene og kampanjen ble arrangert i samarbeid med pastor C. P. Thomas, som har vært i tjenesten i over 30 år. Han har i gjennom tidene arrangert kampanjer for både T. L. Osborn, Morris Cerullo og John Osteen. Han har et stort hjerte for å nå de u nådde med evangeliet.

C. P. Thomas reiser nå hovedsakelig ut til hinduene og arrangerer møtekampanjer i blant dem, med den hensikt å starte menigheter. Og resultatene har vært forbløffende. Veldig mange hinduer har blitt frelst og han har grunnlagt over 200 menigheter.

Møter i Cochin og omegn.

De første møtene arrangerte vi i menigheter i Cochin og omegn. Dette er det samme området, som apostelen Thomas kom til ca. 52 e.kr. og grunnla de første menighetene i India.

I disse menighetene underviste jeg de troende om å nå de u nådde med evangeliet og plante menigheter. Bad også for syke og det skjedde veldig mange helbredelser. For å nevne noen av miraklene; Det var en mann med lam hånd, som var skadet etter bilulykke, han ble momentant helbredet og løftet sin arm helt normalt. En annen mann var paralysert i hele høyre side og gikk helt skjevt, han ble momentant helbredet og rettet seg opp!

Kampanje i Anai Mudi.

Deretter dro vi østover fra Cochin, flere timers kjøring med jeep høyt opp i fjellene. Vi hadde kampanjen i Anai Mudi, som betyr Elefant Fjellet ca 9000 fot over havet for å nå de u nådde hinduene med evangeliet. Det første møtet i denne kampanjen forkynte jeg fra Heb.13.8. Budskapet var: « The miracle Christ.» Det var viktig at det skjedde mirakler allerede på det første møtet; som kunne overbevise hinduene om at Jesus lever. Og under massebønn for de syke, begynte demonene å manifestere seg. Folk ble slått i bakken og demonene for ut. Vitnesbyrdene fortalte at skjeve rygger hadde rettet seg opp; svulster forsvant og mange med smerter i kroppen ble helbredet.

En fire år gammel jente helbredet fra polio. Etter forbønn går hun sine første steg i sammen med sin mor, fullstendig helbredet.(Se bildene)

Men det største miraklet denne kvelden, var nok en 4 år gammel jente som fikk polio når hun var 1 år gammel og var fullstendig lam. Hun ble momentant helbredet. Og det var ikke mange tørre øyne, da hun gikk sine første steg på plattformen fullstendig helbredet.

I det andre møtet prekte jeg om «The drama on the house top».i fra Mark 2:1-12.Om den lamme mannen som kom gjennom taket og ble helbredet.

Bad masse bønn for syke; mange vitnet om helbredelse. Blinde fikk sitt syn igjen og mange vitnet om smerter og plager som forsvant.

Forventningen vokste i møtene og flere mennesker kom til møtene.

I det siste møtet forkynte jeg et rent frelses budskap: « How to bee saved». Fra Matt.1:21.

Det hadde allerede skjedd så mange helbredelser i de første møtene, at hinduene begynte å bli overbevist. Da jeg tok frelses innbydelsen løftet alle sine hender for å gi til kjenne at de ville ta imot Jesus.

Bad for syke og det ble en fantastisk demonstrasjon av Guds kraft. Blinde så; døve hørte; bevegelses hemmede ble helbredet; smerte i rygg, nakke og ben forsvant. Det var så mange vitnesbyrd om helbredelse at det blir vanskelig å få med alle. Det var helt fantastisk!

Gud skal ha all ære!

Ny menighet i Anai Mudi.

Jeg har siden hatt kontakt med C.P.Thomas og de har allerede arrangert dåp for alle hinduene som ble frelst. Og de starter opp en ny menighet i dette området. Evangeliets lys har kommet til Anai Mudi!

Mange syke som ble bedt for i India, vitnet om helbredelserMirakler i Latvia!

Reportasjer utland Posted on Thu, March 19, 2009 12:40

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes besøkte for andre gang denne høsten tre menigheter i Latvia. Leonid og Galina Filimonov er pastor par for disse menighetene som ligger i henholdsvis Jurmala, Kalnciems og Riga.

I løpet av disse to helgene, har over 70 personer blitt frelst og veldig mange har vitnet om helbredelser.

Et team reiste ned en uke i forveien og forberedte møtene. I sammen med menighetens egne folk evangeliserte de og gjorde møtene kjent. Fruktene av dette arbeidet var at mange ikke troende og syke kom til møtene. Her fikk de høre en frimodig forkynnelse av Gunlaug og Asbjørn Skjortnes. Dette resulterte i at mange ble frelst og helbredet.

Vitnesbyrd om helbredelser.

Mange har vitnet om helbredelser i løpet av disse møtene. Spesielt mange vitnet om helbredelse fra smerter i rygg, hode og nakke. På det første møtet ble tolken selv helbredet fra store smerter i nakken. Korte ben vokste ut.

Flere vitnet om legedom fra dårlig syn. En eldre kvinne som bare kunne skimte lys på grunn av grønn stær, ble fullstendig helbredet. Hun jublet over å kunne se klart!

En eldre mann med store skjelvinger på grunn av Parkinsons sykdom opplevde at skjelvingen stoppet etter forbønn. I ettertid har vi fått bekreftet at skjelvingen er borte og at han fortsatt er legt!

Daniel på 10 år fikk hørselen tilbake. Her viser han frem sine høreapperater som han ikke trenger lenger.

Flere døve vitnet om at hørselen kom tilbake. Spesielt vil vi nevne Daniel på 10 år, som etter forbønn fikk momentant hørselen tilbake. Han viste med glede frem høreapparatene til fotografen. Neste dag kom han på møtet gledesstrålende uten høreapparatene og bekreftet at han hørte godt.

Før juls fest i Kalnciems

Kalnciems er en by med mye sosial nød og fattigdom, På siste møtet i menigheten arrangerte vi en før juls fest. Det var bespisning, godteri og gaver til barna. Dette var veldig populært og folk var begeistret. VI ønsket ved dette arrangementet å formidle Guds hjerte, at Gud er en kjærlig, god og sjenerøs Gud.

Vi har store forventninger til Herren og ser for oss en stor innhøstning i Europa.Mange frelst og sterke helbredelser i Latvia

Reportasjer utland Posted on Sun, March 01, 2009 20:46

Kvinnen løfter gledesstrålende sine hender etter å ha blitt helbredet for lammelse på hele høyre side, som hun hadde i tre år.

Mamman med babyen som ble helbredet fra en synlig svulst , som hadde medført hjerneskade og blindhet. Svulsten forsvant og babyen kunne se etter forbønn.

Evangelist Asbjørn Skjortnes fra Oslo Kristne Senter besøkte to menigheter i Latvia 24-26 august 2007. Leonids Filimonovs er pastor for begge disse menighetene som ligger i henholdsvis Jurmala og Kalnciems.

Kjell Lie som nå er hjemme hos Herren, var Asbjørns svoger. Kjell har gjort et fantastisk arbeid i Latvia. Han har gjentatte ganger reist med nødhjelp til Latvia og spesielt til Kalnciems helt siden høsten 1995. Særlig i 1997 var det en alvorlig kuldeperiode hvor 26 personer frøs i hjel i sine leiligheter i Kalnciems. Da ble Kjells nødhjelpssendinger til enorm betydning og hjelp for de ca 3000 menneskene i byen som fikk ulltepper og klær. Ordføreren i byen var selv til stede og tok i mot hjelpesendingene som kom i rette tid.

Dette har ført til en enorm takknemlighet og kjærlighet til Kjell som ble vår døråpner for møtene i disse to menighetene.

30 mennesker frelst og mange helbredet

Det var stor forventning til møtene og syke hadde kommet tilreisende fra store deler av landet. Asbjørn forkynte Guds nådes evangelium og bad for de syke.

30 personer tok imot Jesus i løpet av denne helgen og et stort antall vitnet om helbredelser fra en rekke plager. Vi kan nevne noe av det som skjedde. Pastorens rygg ble helbredet og også mange andre med ryggsmerter ble helbredet. Ben vokste ut, en dame fikk hørselen tilbake, flere ble helbredet fra hodesmerter og migrene. En eldre mann ble helbredet i både rygg og ben, alle smertene forsvant. En dame danset rundt etter at hun ble helbredet fra store ryggplager og smerter.

Sterke helbredelser

Spesielt vil vi nevne en dame som hadde vært lam på høyre side i 3 år etter en hjerneblødning. Hun ble momentant helbredet ved forbønn.( Se bildet øverst)

For den som blir helbredet er det jo like stort uansett hvilken plage man har hatt,

Hjerneskadet baby helbredet

Likevel var nok det miraklet som beveget oss mest en baby som var hjerneskadet med en synlig svulst på hodet og øyne som var forvrengt slik at man bare så det hvite. Svulsten forsvant ved forbønn og babyens øyne kom på plass slik at han kunne se. Dette ble et beveget øyeblikk hvor foreldrene gråt av glede. All ære til Herren! ( Se bildet ovenfor)Mange ble frelst og helbredet på møtene i Kondopoga, Russland

Reportasjer utland Posted on Sat, February 28, 2009 16:50

Bønn for syke i Russland.

Asbjørn Skjortnes forkynner frimodig evangeliet i Kondopoga, Russland

Mange ble frelst og helbredet på møtene i Kondopoga, Russland

Her ser vi veldig mange løfter sine hender i været på at de ville ta imot Jesus som sin Herre og frelser i Kondopoga, Russland.Nytt besøk til menigheter i Latvia.

Reportasjer utland Posted on Sat, December 13, 2008 13:09

Blog Image

Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i Latvia

Asbjørn Skjortnes og team har igjen besøkt Latvia. Denne gangen besøkte vi de samme tre menighetene vi tidligere har besøkt i Jurmala, Kalnciems og Riga.. I tillegg besøkte vi en menighet i Eleja.

På alle stedene var det stor forventning til Herren, på grunn av alle de helbredelsene som har skjedd de tidligere gangene vi har vært på besøk. Derfor kom det også denne gangen mange syke på møtene. Det skjedde veldig mange helbredelser i hvert møte. Mange personer vitnet om helbredelser. Smerter i rygg, nakke, hode og mage forsvant. For korte ben vokste ut og rygger rettet seg opp. Etter forbønn vitnet også mange om at frykt og angst var blitt borte.

Først helbredet og deretter frelst.

Det gjorde også stort inntrykk å se hvordan ufrelste mennesker først opplevde å bli legt og deretter ville bli frelst.

Jeg vil spesielt nevne en dame i Eleja. Hun kom frem med store smerter i rygg, nakke og hadde store problemer med å løfte den ene armen. Hun ble momentant helbredet. Og når jeg spurte henne om hun også ville ta imot Jesus som sin frelser og Herre, sa hun uten å nøle ett bekreftende JA.

Det var også fantastisk å se igjen den mannen som ble helbredet sist vi var i Riga for parkingson`s sykdom. Da vi nå så han på nytt satt han helt rolig uten skjelvinger og leste Guds Ord og kunne fortelle at han fremdeles var frisk.

På søndag formiddagsmøtet i Jurmala var det en kvinne, som hadde store smerter i sitt ben og måtte ha hjelp frem til forbønn. Hun ble bedt for og pastor Leonid Filimonov fortalte noen timer etterpå at han hadde snakket med kvinnen. Hun var nå fullstendig helbredet. Alle smerter var borte og hun kunne gå på benet.

Det er fantastisk å se den responsen Guds nådes evangelium får blant syke og ikke troende mennesker! I juni måned reiser vi tilbake igjen til Latvia og har store forventninger til Herren om at stadig flere skal bli nådd med evangeliet. All ære til Herren Jesus!« PreviousNext »